ASHOKA INSTANT SHAHI RAJMA - 280g - Annachi Supermarket