NATURAL KHUS ROOT/ VETIVER BATH SCRUB - 1Pc - Annachi Supermarket