TRS SOYA CHUNKS (சோயா) - 750g - Annachi Supermarket