ASHOKA INSTANT BOMBAY BIRYANI - 280g - Annachi Supermarket